Chi tiết bài viết

Biện pháp hiệu quả khi thu hồi nợ

Bạn đang gặp khó khăn khi thu hồi nợ, không thể lấy lại khoản nợ đã cho vay từ những con nợ khó đòi hãy đọc và tìm giểu những biện pháp hiệu quả khi thu hồi nợ.
Trước khi áp dụng biện pháp quyết liệt  chủ nợ cần thực hiện các bước sau:
Bước một, chủ nợ gặp lại khách nợ và làm việc với họ một buổi cuối cùng, yêu cầu họ đưa ra kế hoạch và thời điểm thanh toán nợ. Việc đưa ra kế hoạch thanh toán phải được thể hiện bằng biên bản làm việc hoặc yêu cầu khách nợ trả lời bằng văn bản.
Bước hai, chủ nợ thông báo cho khách nợ biết rằng, nếu khách nợ tiếp tục vi phạm cam kết thì sẽ chuyển vụ việc cho đơn vị đòi nợ thuê hoặc cơ quan pháp luật giải quyết. Đồng thời, giải thích cho họ biết được những ảnh hưởng, thiệt thại sẽ xảy ra cho khách nợ và cho cả hai bên nếu vụ việc phải nhờ đến đơn vị thứ ba giải quyết.
Hết thời hạn cam kết, khách nợ vẫn không thực hiện thanh toán, chủ nợ buộc phải sử dụng dịch vụ đòi nợ các công ty thu nợ chuyên nghiệp hoặc chuyển vụ việc ra Tòa án giải quyết. Bởi vì, những đối tượng này mặc dù họ có khả năng thanh toán nhưng do sức ép, biện pháp đòi nợ của chủ nợ không thực sự quyết liệt, không đủ sức tác động để buộc họ phải thanh toán nợ mà phải nhờ đến sức ép của công ty đòi nợ hoặc của cơ quan pháp luật mới hy vọng đòi nợ có kết quả.
     Trường hợp, nếu khách nợ khó khăn về tài chính, chủ nợ phải nắm bắt, kiểm tra thông tin liệu việc họ có gặp khó khăn thực sự hay không. Chủ nợ phải giám sát, theo dõi thông tin về tình hình sản xuất, công việc kinh doanh, việc thực hiện dự án của khách nợ như thế nào…những thông tin này đòi hỏi chủ nợ phải trực tiếp kiểm tra giám sát (không chỉ đơn thuần qua kênh báo cáo từ cấp dưới). Nếu khách nợ gặp khó khăn thực sự, chủ nợ phải chờ đợi, cho khách nợ một thời gian để họ ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi doanh nghiệp. Hết thời gian đó, nếu nhận thấy tình hình của khách nợ đã ổn định, công việc kinh doanh của họ tiến triển tốt hơn thì khách nợ tiếp tục thu hồi nợ thậm chí phải áp dụng biện pháp mạnh để thu hồi nhanh. Ngược lại khách nợ vẫn chưa hết khó khăn thì chủ nợ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi khi nào khách nợ có điều kiện thì áp dụng biện pháp thu hồi tiếp.Vậy làm sao để đòi nợ hiệu quả?
Như vậy, muốn đòi những khỏan nợ lâu năm, đòi hỏi trước hết chúng ta phải có sự đánh giá chính xác, khách quan nguyên nhân khách nợ không thanh toán. Khi xác định nguyên nhân chính xác lý do khách nợ không thanh toán, chúng ta mới có đưa ra giải pháp đòi nợ hiệu quả. Khi đó dù là khỏan nợ mới hay là nợ lâu cũng có giải pháp đòi nợ hiệu quả.
Sản phẩm vừa xem
Nhân viên tư vấn 1
hỗ trợ yahoo
hỗ trợ skype
Điện thoại:08.35058265 - 0933.860.168
Email: ngantuvanno@gmail.com
Nhân viên tư vấn 2
hỗ trợ yahoo
hỗ trợ skype
Điện thoại:08.66806318 - 0934.157.797
Email: thanhthaodoino92@gmail.com

Công Ty TNHH Đòi Nợ Thành Danh

Đòi Nợ Theo Pháp Luật

đòi nợ uy tín, doi no theo phap luat

0933.860.168
Gọi điện
Chỉ đường